Info As Enterprises

Newsletters

Info As Enterprises RSS Feed
 
 
 
 

Archive for Demografia

DEMOGRAFIA I NEGOCIS

Les piràmides de població són la representació gràfica del pes ponderat dels diferents grups d’edat que descriuen a una societat o grup. Al seu torn, també poden representar el futur més pròxim amb el qual es trobarà dit grup objecte d’estudi. Els actuals models en economies desenvolupades es dirigeixen cap a un mateix patró comú […]