Info As Enterprises

Newsletters

Info As Enterprises RSS Feed
 
 
 
 

SEMPRE PLOU, AMAINA

llovi__.jpgSota aquest refrany d’origen argentí, s’engloba la visió positiva sobre el final de la crisi. En l’actualitat, i davant d’uns pròxim anys plens de dificultats per a qualsevol persona o empresa, existeix una premissa bàsica que manté amb esperances al gruix de població. Té relació amb els cicles de l’economia, si bé sempre són iguals amb l’única diferència plasmable de les seves durades en les diferents etapes.

A nivell macroeconòmic, existeixen certes similituds amb anteriors crisis mundials, com el crack del 29, el col•lapse del Nikkei o la bombolla del Nasdaq amb les pntocom, comparades a nivells de pèrdua percentual de valor. Davant d’una forta recessió dels principals mercats mundials, se succeeixen uns anys de creixement zero o negatiu, de manera que es fomenti una base més potent per construir a sobre un creixement econòmic superior.

La recuperació lenta i progressiva dels bancs, gràcies a ajuts públics, fomentarà les relacions d’aquests amb empreses i persones. Al seu torn, les empreses tornaran a disposar vies de finançament suficients per emprendre la seva activitat comercial amb normalitat, venent altres empreses o persones, amb la qual cosa el consum tornarà a tenir els nivells raonables.

Sens dubte es tractarà d’un retrocés en l’economia, possiblement recordat i temut durant dècades. Encara que d’altra banda, si no s’estableixen uns mecanismes de control, les futures crisis seran molt més devastadores que en l’actualitat.
Diversos experts recomanen adoptar un pensament positiu sobre el futur, tenint en compte sempre la situació present. Aquesta actitud, no ha de caure en l’optimisme desmesurat, sinó en una filosofia de feina continu per a que, envoltat d’elements que sumin, formin la futura base per al creixement desitjat. La superació tant personal com global serà possible si es reuneixen totes aquestes variables.

Per a això, també és necessari la implicació i treball dels diferents mitjans de comunicació massius, en els quals la seva influència sobre el gruix de la població és altament quantificable. Com si es tractés d’un manual d’autoajuda, és molt contraproduent envoltar-se d’energies i/o notícies negatives ja que aquestes només atrauran a més i pitjors. En canvi, amb un pensament positiu alhora que realista, els estats d’ànim milloren i forçosament atrauran un halo d’elements que serviran per continuar sumant i ressorgir davant de tanta incertesa.

 

Font: The Digital Marketing Blog