Info As Enterprises

Newsletters

Info As Enterprises RSS Feed
 
 
 
 

MÀRQUETING vs CRISI

MKT.jpgSegons Rafael Muñiz, Director general de RMG & Associats, auditoria especialitzada en Màrqueting i Vendes Intel•ligents i professor de Màrqueting en Centre d’Estudis Financers, existeixen unes eines de màrqueting que, precisament, en èpoques de crisi són les escollides per anar al davant de la recuperació en mercats recessius.

Tenint en compte els determinants del màrqueting més rellevants, com|com a clients, mida o sector, moltes empreses fugen de totes les eines de màrqueting en aquestes èpoques, argumentant el cost generat per acció. La competitivitat de la companyia pot veure’s afectada, ja que totes aquestes són les que formaran una base enfortida entre clients i organitzacions, mitjançant el departament comercial. La interacció d’ambdós tipus de professionals, generarà un know how que estarà enfocat que tots els integrants de la mateixa “remin cap al mateix costat“. Aquestes eines són: la Marca, Internet, Màrqueting de Confrontació i Màrqueting Directe.

La protectora i l’element que atorga potència a una organització és la Marca. Els productes i serveis són cada vegada més homogenis. A molts clients i/o a consumidors els costa diferenciar intrínsecament els seus atributs o característiques. Sota aquestes premisses, el principal identificador del producte o servei, dota el mateix d’altres elements com la garantia o la relació emocional, que li aporta aquest plus perquè escullin el producte o servei adequat. “La marca neix en l’empresa, però s’elabora en la ment del consumidor” .

D’altra banda, no s’ha d’oblidar el medi que ha causat una gran revolució a tots els nivells, Internet. L’immens potencial que aporta no pot ser obviat per les organitzacions. No es tracta d’estar simplement en Internet, sinó que l’objectiu és adaptar les accions per generar clients i vendes activament. Entre les diferents aplicacions podem extreure informació valuosa dels nostres potencials clients, crear un canal de distribució o utilitzar-lo com un mitjà|medi comunicatiu estratègicament eficaç. A més, en tractar-se d’una eina relativament jove, la seva explosió i desenvolupament encara continuen en una molt favorable evolució potencial.

El Màrqueting de Confrontació, engloba la tècnica d’identificació d’estratègies de màrqueting, com si el mercat fos el tauler d’una partida d’escacs. Mitjançant l’observació de les fitxes, els seus moviments, la seva planificació cap a l’atac o la defensa, metafòricament s’extreu una precisa idea de com actua el rival directe davant de diferents situacions del mercat. La clau de la partida és l’elecció del rival, sempre des de les mateixes condicions, i mitjançant el compliment de tots els objectius prèviament fixats. Òbviament, en aquesta lluita simulada, l’objectiu final és derrotar el rei enemic perquè la nostra empresa es posicioni d’una manera més potent.

Finalment, cal destacar el Màrqueting Directe, una manera de comunicació comunament utilitzada per la gran majoria d’organitzacions. Aquesta eficaç eina permet segmentar el mercat en diferents targets objectius i al seu torn, avaluar de forma directa i mesurable. La seva principal aplicació és la promoció de productes o serveis mitjançant mitjans|medis o sistemes de contacte amb clients i potencials clients. La mailing, el e-mailing, el telemàrqueting, el sampling, etc., han obtingut grans fruits en els últims anys, sempre actuant amb bases de dades actuals i operatives, element clau per a aquesta eina.

 

Font: RMG & Associats, The Slogan Magazine