Info As Enterprises

Newsletters

Info As Enterprises RSS Feed
 
 
 
 

LES CLAUS DE L’ABSENTISME PRESENCIAL

absentismo.jpgDesprés de més de set anys augmentant l’absentisme laboral, amb l’arribada de la crisi, està succeint al contrari i en la majoria de sectors es redueix aquesta proporció. Aquesta situació és a causa de la creixent incertesa que regna en les empreses. Per aquesta raó, es redueix l’absència injustificada del lloc de treball, evitant així un dels problemes que més afecta a la productivitat de l’organització.

D’altra banda, ha augmentat significativament l’absentisme presencial, motivat principalment per la falta de motivació i un ambient enrarit a l’oficina. Aquesta patologia de les empreses, no és un element nou, sinó que al llarg dels anys s’ha vist aplicat en diferents sectors. La permanència física en el lloc de treball no és condició vital per desenvolupar les pròpies tasques i/o justificar el sou.

El temps de navegació privada en la consulta del correu, les converses telefòniques alienes al treball o l’ús d’Internet amb finalitats de lleure o personal, són només alguns exemples de les accions que realitzen els treballadors amb absentisme presencial.
Existeixen altres elements que també s’inclouen en aquest tipus d’absentisme, com les reiterades escapades per sortir a fumar, els cafès, etc. La presència absent, és motivada directament per la falta de motivació del professional, fomentada possiblement per unes expectatives de treball no superades, un ambient perjudicial a l’oficina, existència d’injustícies laborals o per una falta de motivació general.

Identificant i millorant l’estat d’ànim dels treballadors, el clima laboral influirà en un increment de productivitat, satisfacció i motivació de tota l’organització. Per obtenir aquest objectiu, amb el departament de RRHH integrat, coneixent exactament els desigs i expectatives dels treballadors, cregui una operativa interna molt beneficiosa. Per evitar llavors aquest tipus d’absentisme, seria necessari conèixer la relació entre la persona i el seu lloc de treball, la seva relació amb la jerarquia establerta, la imatge que li evoca l’organització, valorar novament les seves capacitats, salari, reconeixements, etc.

Fonts: El Diari de Catalunya, RRHH Magazine, Conektia Group