Info As Enterprises

Newsletters

Info As Enterprises RSS Feed
 
 
 
 

LA PARADOXA DE JEVONS I LA FAL•LÀCIA DE LA SOSTENIBILITAT

902326_99124055_jevons.jpg

James Watt va millorar amb les seves innovacions la màquina de vapor fins a aconseguir un model, salvant les distàncies evolutives,  semblant a un actual. Amb el seu treball, va millorar principalment l’eficiència en relació al cost, ja que per fer funcionar la seva màquina, era necessari menys carbó. Aquesta evolució tecnològica orientada a una reducció de costos per augmentar rendiment, va acabar en un increment de l’ús de la màquina, amb el que va generar un creixement en la demanda de carbó.

Es tracta d’una paradoxa poc lògica ja que és oposada a un pensament comú. Usant termes general, en millorar els processos de producció amb la tecnologia, s’obtenen menys cost en la fabricació i a més un millor producte final. Aquesta equació fa que davant un decreixement inicial dels recursos necessaris per a la seva fabricació, aquests pateixin posteriorment un increment paral•lel a l’augment de l’ús del producte.

“Augmentar l’eficiència disminueix el consum instantani però incrementa l’ús del model la qual cosa provoca un increment del consum global”. Aquest concepte és encunyat dins de l’anomenada paradoxa de Jevons, formulada a mitjans del segle XIX.

Traslladant la paradoxa feia exemples actuals, existeixen dades reals on es pot veure amb claredat els elements explicats per aquesta paradoxa. Un d’ells té relació amb el consum d’energia i la seva relació directa amb el PIB d’un país. Tant si manté una evolució creixent o decreixent, són indicadors que van a la par en el temps. Afectats per les evolucions tecnològiques, ja que la millora d’un procés acabarà per influir sobre els seus recursos productius incrementant la seva demanda.

En l’actualitat, podem representar clarament aquesta paradoxa amb el sector automobilístic. En la majoria de companyies es inverteixen grans quantitats en la millora del consum dels motors, coneixent la dependència històrica amb el petroli. L’evolució dels motors ha estat espectacular, reduint el consum i augmentant la resta de prestacions com la potència o la durabilitat. Els vehicles necessiten menys recursos per a que funcionin, per la qual cosa la demanda de combustible, a priori, hauria de veure’s reduïda. Per contra, totes aquestes millores en els motors, òbviament juntament amb altres aspectes, han incrementat una demanda significativa de carburant total.

Sota aquest argument, la sostenibilitat que abanderen moltes companyies podria ser qüestionada amb aquest pensament. És degut a que les millores de l’eficiència i rendiment de motors, electrònica o mecànica, quan evolucionin per facilitar el seu ús, reduir consum o proporcionar millor resultat, generen un increment de la seva demanda a mig i llarg termini.

La relació amb el Medi Ambient és com el tall d’una navalla. Seguint en el mercat automobilístic, el seu objectiu bàsic és la reducció de les emissions de Co2, mitjançant un nou model molt avançat tecnològicament. Juntament amb la conscienciació de la societat, la millora genera un increment significatiu de la demanda d’aquest tipus de motor, amb la qual cosa per força la contaminació total del parc de l’automòbil augmentarà.

Fonts: “The Coal Question” William Stanley Jevons (1865)