Info As Enterprises

Newsletters

Info As Enterprises RSS Feed
 
 
 
 

Cervell d’home, Cervell de dona

cerebro2.gif

Les diferències entre els cervells dels homes i de les dones han estat demostrades científicament. Encara que les conclusions siguin poc clarividents, nombrosos estudis revelen existents distàncies entre ambdós sexes. Davant aquesta evidència de la ciència, alguns aspectes culturals poden veure’s perjudicats, com els prejudicis establerts sobre les pautes de gènere.

Les diferències entre els diferents gèneres afecten i influeixen en el comportament dels individus. Segons experts en la matèria, sostenen que la ideologia popular no ajuda en les seves investigacions de camp, encara que hagin aconseguit diferents conclusions. Dins d’aquestes conclusions, existeix la relacionada amb la grandària, sent el dels homes major, encara que sense cap avantatge directe. Aquesta característica és proporcional a la seva corpulència, però no té relació a unes millors prestacions. Per la seva banda, les dones tenen més matèria grisa, amb el que la seva percepció intel·lectual hauria de ser, conseqüentment major.

Una altra de les diferències demostrades pels científics és el processament de la serotonina, reflectit en els mecanismes de recompensa personal, com la sensació de benestar i felicitat. Davant diferents estímuls externs, la disminució de la serotonina s’associa en els homes a un increment de l’agressivitat i en les dones a un augment de la depressió. Una de les conclusions que més controvèrsia va generar és la relacionada amb la intel·ligència. Els homes té més desenvolupat l’hemisferi esquerre, és a dir, el cervell racional, i les dones l’àrea del llenguatge i l’hemisferi dret, que és el qual controla la vida emocional. A partir d’aquest punt, moltes de les característiques genètiques són demostrades científicament.

L’adaptació de polítiques relacionades amb la paritat i igualtat, segons els autors de l’estudi, haurien de posseir una base científica per a justificar algunes accions. Ja que segons les característiques genètiques, el comportament davant qualsevol situació és distint.

Font: www.elpais.com