Info As Enterprises

Newsletters

Info As Enterprises RSS Feed
 
 
 
 

INDÚSTRIA CINEMATOGRÀFICA

CINE.jpgLa crisi de la indústria cinematogràfica sembla no sorprendre a ningú encara que sigui la més important de la seva recent història, fent trontollar un sector molt influent en diferents aspectes. El creixement experimentat a la fi del segle XX ha propiciat, juntament amb altres factors, la caiguda progressiva del sector, ja que estructuralment s’estava convertint en un gegantesc motor econòmic per a distints treballadors i empreses proveïdores.

Amb l’entrada de les noves tecnologies, la indústria del cinema va sofrir una petita revolució, a priori positiva. El ventall de possibilitats creatives augment de forma espectacular, fomentant nous gèneres així com majors facilitats per a la realització de pel·lícules. Però per altra banda, va néixer un fenomen que sembla posar final a aquesta indústria, les xarxes peer to peer, basades a compartir arxius via Internet, fent que les recaptacions en les sales de reproducció i la vendes en diferents formats caiguessin precipitadament.

Per a reforçar el sistema de finançament i rendibilitat del sector, es busquen noves fórmules en les quals els ingressos retornin a les grans corporacions i productores. Distints aspectes més relacionats amb el Màrqueting s’han incorporat a tota aquesta indústria, adaptades a una optimització de recursos i orientades a generar ingressos. Davant la problemàtica que presenta Internet, es tracta de fomentar la presència de l’espectador en les sales de cinema amb accions pull tals com concursos, descomptes o passades VIP uns dies abans, per exemple.

Una altra de les influències que intenten ajudar a la sustentació del sector està basada en una tècnica publicitària, el teaser, que consisteix a generar unes expectatives davant un producte o servei mitjançant petits missatges publicitaris abstractes o llunyans del propi producte. Aquesta tècnica funciona mitjançant el tràiler de la pel·lícula, en el qual durant 20 segons ha de ser capaç de generar unes expectatives tan altes com per a convèncer a l’espectador, perquè després les compleixi. Aquests tràilers han de recórrer una camí mediàtic amb diferents orígens però amb un mateix final. Així mateix, mitjançant portals Web dedicats, campanyes virals en Blogs, planificació de mitjos of-line, etc. En conjunt, una rellevant partida pressupostària de la pròpia pel·lícula, destinada a generar interès abans de la pròpia venda del producte.