Info As Enterprises

Newsletters

Info As Enterprises RSS Feed
 
 
 
 

EQUIPS DE TREBALL EFICIENTS, EL MULTISKILLED

equipos.jpgEn general, els departaments de RRHH han evolucionat passant de realitzar una funció administrativa i reguladora cap a aportar valor afegit a l’adreça estratègica de les companyies. Sense abandonar les tasques inicials, s’han anat incorporant a les seves funcions àrees més adequades a la competitivitat, la compensació, els sistemes de retribució flexible, plans de carrera, de successió, conciliació, etc.

Una d’aquestes noves funcions és la creació d’equips de treball, però amb el handicap a superar de l’eficiència. En la seva unió, han de marcar-se clarament els seus objectius inicials així com els processos per a la seva consecució. El control i regulació d’aquests equips aportarà a l’organització. Un dels objectius bàsics és la delimitació de tasques per part dels components, per a això, les capacitats de cadascun d’ells condicionessin la seva tasca. Altre aspecte important en aquests equips de treball és escollir correctament el nombre total de participants, ja que l’acumulació de persones no sempre assegura èxit.

La clau és trobar el personal multiskilled, capaços de respondre en diversos moments a les necessitats de les circumstàncies. Són personal perfectament adequat a les seves tasques, però suficientment flexibles com per a respondre cap a altres perfils menys adaptats als seus. Aquest tipus de personal dota a l’equip de treball d’una capacitat d’engranatge útil i òptima per a assumir els diferents objectius plantejats.

Un altre dels aspectes amb els quals un equip de treball veu condicionat la realització de les seves tasques és la motivació i el lideratge. La motivació es fa entendre com l’element que influeix en els components del grup perquè creen en la consecució dels èxits d’una manera unida, ja que el millor resultat que pot obtenir és el relacionat de les sinèrgies positives sorgides dintre del grup, quan el tot “és major que la suma de les seves parts individuals”.