Info As Enterprises

Newsletters

Info As Enterprises RSS Feed
 
 
 
 

S’ENRECORDA DEL PARE NOEL VESTIT DE VERD?

PAPANOELVERDE1.jpgUn dels temes més polèmics sobre la publicitat dirigida a grans públics és la influència que aquesta exerceix sobre les accions quotidianes dels individus dins d’una societat. Aquestes modificacions de la conducta, com opinen alguns, són derivades dels models publicitaris i d’execucions de grans campanyes comunicatives amb origen en les corporacions més poderoses del planeta. Sota un altre punt de vista, la publicitat seria la qual s’emmotlla als canvis d’actitud i comportaments de la societat.

Com emissors del missatge publicitari, podem englobar a dos grups responsables. D’una banda, els encarregats de la comunicació en una companyia són els professionals de Marketing. La seva tasca resideix a escollir el propi concepte a comunicar i dissenyar un pla de mitjans específic. Per a això, utilitzen eines per a definir el seu públic objectiu i així acostar el més possible el missatge als seus receptors potencials. L’altra part en aquest procés comunicatiu la formen els publicistes, encarregats de dissenyar el propi cos del missatge a comunicar. Per a això, sota les premisses de l’empresa anunciant, modelen i creen un anunci basat en l’acrònim creat per Elmo Lewis, AIDA. Cridar l’atenció, despertar l’interès, provocar el desig i empènyer a l’acció, tot això respectant i adequant els objectius de la companyia.

Existeixen diferents formes per a interpretar un anunci publicitari. D’una banda, l’anunci corporatiu és el que té com a objectiu primari guanyar notorietat i crear imatge de marca, pel que no comporta a una acció típica de venda. Per altra banda, si se li inclogués el preu, o ofertes de descompte per a reforçar el posicionament, crearia una percepció més d’acord amb aquesta acció.

Com a exemple, es pot nomenar el cas d’una gran companyia que comercialitza begudes de cola i les seves respectives campanyes nadalenques. En aquestes, al voler representar a la figura nadalenca del Pare Nöel, van canviar els seus colors originals, verd i daurat, pels corporatius per a realitzar una sèrie d’anuncis. Al llarg del temps, aquests colors són els quals se li atribueixen encara que no siguin els originals, pel que representa un exemple d’influència del procés publicitari sobre la societat i costums. Però per altra banda, els objectius d’aquestes campanyes temporals són més orientats a crear imatge de marca que no a increment de vendes. El famós esperit nadalenc, dirigit a la bondat de les accions dels individus és un exemple en el qual no influeix en la societat, ja que si es donen aquests comportaments, no són gràcies a aquestes campanyes.

Font: “Benvolgut Lector” Óscar Bilbao, Ed. Esic, Web “The Coca-cola Company”, Articles opinió “el País , “la Vanguardia”, “el Mundo”.