Info As Enterprises

Newsletters

Info As Enterprises RSS Feed
 
 
 
 

BIOTECNOLOGIA, UN SECTOR EN CREIXEMENT

BIOTECNOLOGIA1.jpgUn dels sectors amb major creixement en nombre de noves empreses és la biotecnologia, referida a empreses amb aplicacions tecnològiques basades en sistemes biològics i organismes vius per a la creació o modificació de productes o usos específics. El ritme de creació de noves empreses en aquest sector és major del 20% pel que suposa un autèntic creixement indicatiu.

A Espanya hi ha prop de 200 companyies biotecnològiques, la majoria dedicades a investigació relacionada amb el camp de la salut i les noves formes per a obtenir energia. Aquests dos vessants suposen més d’un 76% de les activitats principals d’aquestes empreses espanyoles. Per això, les Administracions Públiques comencen a conscienciar-se sobre aquest potencial motor econòmic dotant-les de diferents beneficis.

Aquest exemple unifica diferents camps tractats sobre Marketing, Investigació i RRHH. En un mateix enunciat, ens trobem amb negocis emergents dintre de sectors amb quotes semblants, amb projectes empresarials basats en l’adaptació al medi ambient o en la seva cura, en polítiques corporatives de responsabilitat social, de la interacció de l’entorn polític en aquest sector i de la seva possible intervenció, de la posició desfavorable en comparació als EUA tant en nombre d’empreses com de finançament, etc.

El paper que jugarà la biotecnologia com motor econòmic està començant a interessar a diferents grups inversors com a font de negoci eficient i socialment responsable. En aquest tipus de negoci, el finançament és un pilar bàsic, juntament amb la formació dels investigadors i la legalitat que aportin les lleis que tinguin jurisprudència, ja siguin locals, europees o internacionals.

Un altre dels factors que intervenen en la creació d’aquest tipus d’empreses és el marc polític de cada país. Aquests, amb el tractament de la poca informació específica sobre el sector, alenteix la velocitat que les empreses dediquen per a obtenir els permisos necessaris i desenvolupar noves línies de negoci. Per a pal·liar aquesta lentitud, s’aproven constantment mesures d’ajuda cap a les empresa que ja van obtenir els seus permisos, com subvencions per a la investigació més desenvolupament i beneficis fiscals molt atractius.

Des d’altre punt de vista, el marc educatiu, mostra clars exemples de la predisposició de cursos especialitzats o màsters dirigits a la direcció d’empreses biotecnològiques. L’últim punt de vista a tenir en compte és l’àmbit legal. Aquest demostra que els aspectes legislatius són, encara avui dia, un factor que esdevé obstacle impedint un enlairament total del sector.

Font: Expansión