Info As Enterprises

Newsletters

Info As Enterprises RSS Feed
 
 
 
 

SÒL INDUSTRIAL

En les grans ciutats, la falta de disponibilitat de sòl lliure és una de les causes que encareixen el preu del m2, tant habitable com industrial. En el cas del sòl industrial, es presenta una complicada problemàtica degut a la necessitat d’un espai físic molt ampli, pel que el cost final és més elevat encara que el preu per m2 unitari sigui més barat En algunes d’aquestes ciutats, disposen en els seus voltants de grans parcs empresarials on es reuneixen multitud d’empreses de diferents sectors.

 

Les grans concentracions d’empreses en aquestes zones industrials aporten a la ciutat un dinamisme elevat, generen riquesa i creen ocupació. El gran problema en les grans ciutats resideix en la importància de la infrastructura creada per al tràfic de mercaderies, generant uns costos econòmics molt elevats.

 

El factor que influeix en la gran demanda de sòl industrial proper a grans nuclis de població correspon al abaratiment de costos en el transport, ja que en les grans ciutats, les infrastructures estan més desenvolupades. Però existeix també un factor negatiu i és la limitada existència de sòl lliure en aquestes àrees per el que l’estalvi que s’aconsegueix amb el desplaçament de mercaderies queda relegat pels quantiosos costos ocasionats en la compra de m2.

 

En diferents models urbanístics, es va optar pel creixement en corones o en circumval·lacions al voltant el centre de la ciutat, és precisament en aquestes segones, terceres o quartes corones en les quals el sòl industrial encara manté uns nivells de preu sostenibles, que encara que la problemàtica del transport augmenti, és viable per a la majoria d’empreses. Per altra banda, el intervencionisme de les Administracions Públiques (AAPP) en matèria de gestió d’espais dedicats al sòl industrial és sempre motiu de disputa i discussions, ja que s’entra en el debat d’ús de sòl: habitable o industrial. L’opció de lloguer adquireix rellevància com a conseqüència dels alts preus per m2 que caracteritzen a les grans ciutats i als seus nuclis del voltant.