Info As Enterprises

Newsletters

Info As Enterprises RSS Feed
 
 
 
 

NEWSLETTERS nº2

AS ENTERPRISES NEWSLETTERS nº2

indice-.jpg

CAMBRERS D’ETIQUETA

En l’entrevista amb Rosa Rañé, directora de Pacto ETT, ens interessem pel concepte de cambrers d’etiqueta i la seva creixent demanda, així com pel funcionament d’una ETT al seleccionar professionals per a llocs específics.
Quins són els serveis que ofereixen a les empreses del sector hosteler?
PACTO ofereix la recerca del personal qualificat a cada tipologia de […]


EL NAIXEMENT DE LES ENDEM’s (entitat deportiva empresarial)

En les últimes dècades els equips esportius han modificat el seu objectiu inicial relacionat amb l’entreteniment fins a convertir-se en entitats empresarials que operen les borses més importants d’Europa. L’evolució que han sofert les entitats esportives queda plasmada al llegir en els mitjans de comunicació les quantitats monetàries amb les quals treballen, sent equiparades a […]


LA VIDA LABORAL NO S’ACABA ALS 55 ANYS

En Jaume Hurtado és el Key Account Manager d’una multinacional dedicada a la venda de productes informàtics a Espanya. És un lloc rellevant dintre el departament comercial ja que la seva tasca principal és gestionar els grans comptes de la companyia. Depèn directament del Director Comercial, i aquest al seu torn del Director General.En Jaume, […]


SÒL INDUSTRIAL

En les grans ciutats, la falta de disponibilitat de sòl lliure és una de les causes que encareixen el preu del m2, tant habitable com industrial. En el cas del sòl industrial, es presenta una complicada problemàtica degut a la necessitat d’un espai físic molt ampli, pel que el cost final és […]


QUI ÉS QUI? 02

SUSANA ANDUJAR, NOVA DIRECTORA COMERCIAL I MÀRQUETING BOTIGA VIRTUAL DE FNAC
Fnac Espanya ha nomenat a Susana Andújar nova directora comercial i màrqueting de la botiga virtual de Fnac, www.fnac.es. Susana ha desenvolupat els nou anys de la seva carrera professional en Carrefour. Es va incorporar en 1998 com cap de Secció d’Electrodomèstics i Electrònica en […]