Info As Enterprises

Newsletters

Info As Enterprises RSS Feed
 
 
 
 

LA VIDA LABORAL NO S’ACABA ALS 55 ANYS

jubilacion55.jpgEn Jaume Hurtado és el Key Account Manager d’una multinacional dedicada a la venda de productes informàtics a Espanya. És un lloc rellevant dintre el departament comercial ja que la seva tasca principal és gestionar els grans comptes de la companyia. Depèn directament del Director Comercial, i aquest al seu torn del Director General.En Jaume, que en l’actualitat conta amb 55 anys, duu més de 25 lligat a l’empresa, ocupant diferents llocs fins a arribar al que ocupa actualment. En els processos de promoció, el seu saber fer, els seus nombres com comercial i sobretot la seva empatia cap a clients i empleats li ha forjat una actitud exemplar per a la resta dels seus companys. Gràcies a la seva experiència i la seva enorme predisposició per a l’aprenentatge, a en Jaume no li va costar fer-se amb el lloc de Key Account Manager.

 

El mateix any en el qual en Jaume duia una quart de segle dintre de l’empresa, van entrar tres nous comercials, tots recent llicenciats i molt joves. Gràcies a la seva ràpida adaptació, van anar escalant llocs fins que fins i tot li van sobrepassar en l’escala jeràrquica de l’empresa. Per aquest motiu, van voler jubilar-lo deu anys abans del que li tocaria.

 

Amb aquesta jubilació anticipada, l’empresa s’estalviava el sou i les bonificacions d’un gran professional, però al seu torn, perdia un treballador exemplar, i posseïdor d’un alt grau d’experiència i amb multitud de contactes fora de l’oficina. El segment de professionals majors de 55 anys aquesta experimentant en els últims quinquennis una pressió cultural que els aparta dels llocs de treball. Aquesta tendència, diferent entre països europeus, és per a crear oportunitats a les noves generacions, però que al seu torn és perjudicial per a la pròpia organització, ja que es perden professionals que aporten un valor afegit difícil de quantificar.
La jubilació anticipada no es produeix per igual entre països amb estructures empresarials diferents. Per exemple, si en Jaume Hurtado treballés a Suècia, Finlàndia o Dinamarca, tindria un 16% més de possibilitats de romandre com a població ocupada.