Info As Enterprises

Newsletters

Info As Enterprises RSS Feed
 
 
 
 

EL NAIXEMENT DE LES ENDEM’s (entitat deportiva empresarial)

endem.jpgEn les últimes dècades els equips esportius han modificat el seu objectiu inicial relacionat amb l’entreteniment fins a convertir-se en entitats empresarials que operen les borses més importants d’Europa. L’evolució que han sofert les entitats esportives queda plasmada al llegir en els mitjans de comunicació les quantitats monetàries amb les quals treballen, sent equiparades a les grans corporacions empresarials.

En el cas del futbol, les entitats esportives empresarials (endem’s) actuen com motors d’una gran massa social, atreta per diferents valors semblants amb els propis. Existeixen entitats esportives a les quals se’ls associa el nom de marca. Aquest status ve donat per la seva clara tendència empresarial, pertanyent al món de l’entreteniment, influenciada per diferents camps com el màrqueting, les finances, la comunicació, etc., i a més, per la seva evocació al món dels sentiments i de les emocions. Reforçant el valor de la marca fins a fer-la personal per a cadascun dels seus públics.

Sobre el salt qualitatiu en la gestió d’aquestes entitats, un capítol important tracta sobre la base de les finances i en l’estabilitat econòmica. Extrapolant els conceptes a una empresa, el seu “producte” és l’entreteniment dels seus públics. Per aquest motiu, es dediquen grans esforços perquè, prenent l’oci com eix principal, la maquinària de l’entitat funcioni com empresa.
En termes financers, l’apartat de despeses és originat principalment a pagar els seus empleats, infrastructures i liquidacions de deutes. Però en el cas dels ingressos, en aquest tipus d’entitats es divideixen en tres departaments molt bé definits: màrqueting, mitjos i socis (estadi i abonaments).

Aquestes fonts de retro-finançament són el pilar, juntament amb el branding associat per cada entitat, del nou model organitzatiu de les endem’s. Aquest model era impensable fa unes dècades, ja que els ingressos d’estadi i aportacions de socis era la major font d’ingressos, però per a afrontar la competitivitat ,no solament esportiva, en aquestes grans empreses, es van dedicar esforços per a crear noves fonts d’ingressos, arribant finalment al model d’empresa “” que actualment utilitzen els clubs esportius.

En aquest tipus de endem’s, existeix la responsabilitat social corporativa, el posicionament, el target, la fidelización, la identificació, gestió d’actius, conceptes més propis de grans multinacionals que no clubs esportius, encara que en l’actualitat aquests operin com empreses.