Info As Enterprises

Newsletters

Info As Enterprises RSS Feed
 
 
 
 

SOLUCIONS DE SEGURETAT PERIMÉTRICA: BÉNS EN LLOC SEGUR

003La sensació de seguretat és, per a molts, un bé molt preuat. El treball de tota una vida, l’esforç que es plasma en un negoci és quelcom del que no s’accepta pèrdua. Per això, els professionals de la seguretat dediquen estudis, cada vegada més exhaustius, a les diferents variables existents davant el perill d’amenaces tant externes com internes.

Quan algú decideix realitzar una contractació d’una organització dedicada a la seguretat ha de ser conscient de la necessitat concreta existent. És a dir, la preocupació pot radicar en la possibilitat de robatoris per part d’empleats, o bé, d’amenaces de terrorisme externes a l’empresa. Per a cadascun dels casos, evidentment se seguiran estratègies diferents. Els mitjans que s’utilitzen en cada projecte, doncs, també són variables en funció del context. Està clar que la tecnologia està en auge, però això no implica que sigui necessari implantar portes d’accés amb identificació facial en un comerç de barri. Per tant, el professional de la seguretat no únicament s’encarrega d’adequar mètodes estratègics a les inquietuds de les empreses, sinó que és responsable de l’eficiència de les eines que s’usen en cada cas. A manera il·lustrativa, en matèria de vigilància, segons el cas objecte d’estudi, es pot incorporar personal per a mantenir controlades determinades zones, o bé, afegir càmeres, detectors d’infrarojos o altres eines que impliquin una inversió inicial una mica més elevada, però que a mitjà termini siguin rendibles.

 

En molts casos, aquests auditors detecten evidències que tota organització hauria de tenir en compte i, en canvi, no són percebudes d’aquesta manera. En matèria de seguretat, no serveix de res disposar de vuit homes armats en una zona amb una lleu il·luminació, pel que, els primers punts a repassar són aquells que, a priori, haurien d’estar solucionats: la il·luminació, amplitud de passadissos, manteniment i legalitat de les instal·lacions, ubicació dels béns, i un llarg etcètera. D’aquí que existeixin multitud de factors i variables que han de ser estudiats per una empresa de seguretat.

 

Finalment, tots els recursos disposats han de ser controlats per professionals i no poden mancar d’un manteniment periòdic. L’establiment d’una planificació de seguretat comporta la implicació tant de personal de l’empresa de seguretat, com de la pròpia estructura de l’empresa client. Ha d’existir un ferm compromís per adequar els processos interns a les exigències de seguretat que, cada dia més, tan important és.