Info As Enterprises

Newsletters

Info As Enterprises RSS Feed
 
 
 
 

AS ENTERPRISES: EL NAIXEMENT D’UN GRUP EMPRESARIAL GLOBAL

002Els dos últims terços del segle passat han estat etapes molt complexes per al gruix social espanyol. Tots els àmbits han estat esquitxats per aquests canvis, entre ells, per descomptat, l’econòmic. Fins a l’últim terç no va començar un procés de tímida obertura en el qual molts sectors van ser seriosament afectats per la seva falta de competitivitat.

El període de transició ha generat una progressiva sensació d’estabilitat i, en conseqüència, d’optimisme, cosa que ha fomentat la creació de multitud de noves empreses, que desenvolupen les seves activitats cobrint noves necessitats comunes en una economia que, cada vegada, disposa de millors resultats. Partint d’aquestes noves prioritats que l’empresariat ha d’assumir, va neixer, en l’any 2006, As Enterprises. Es tractava d’unificar els recursos humans i tecnològics de quatre empreses altament qualificades i en ple creixement. La seva visió va radicar a donar resposta a les necessitats de qualsevol organització per a garantir-li un dia a dia més senzill. Aquesta visió s’ha anat convertint, progressivament, en la missió pròpia del grup, sent ara la seva comesa.

Mitjançant un sol interlocutor, AS Enterprises s’ocupa de la gestió de serveis d’àrees diferents, encara que igualment importants en tota empresa, sigui el que sigui el seu sector d’activitat: especialistes en cessió de serveis auxiliars; experts en outsourcing de processos industrials; professionals dels recursos humans i qualificats serveis de seguretat. Tot això sota els principis clau de la satisfacció de cadascun dels seus clients; la flexibilitat i immediatesa; els recursos humans i tecnològics com factors bàsics d’èxit; i la innovació, la rigurosidad i la qualitat.

 

AS Enterprises està format per Alianzas y Subcontratas, oferint serveis auxiliars per a empreses; Logística e Enginyeria de Servicios, aportant beneficis als seus clients mitjançant el outsourcing; Pacte, professionals dels recursos humans dedicats al treball temporal; i Protecció de Patrimonis, especialistes en seguretat.